Automatyczne połączenie VPN w systemie Windows 10

Automatyczne połączenie VPN w systemie Windows 10

System Windows 10 nie oferuje opcji automatycznego połączenia VPN przy starcie systemu, lub ponownego ustanowienia połączenia w przypadku jego zerwania. Możemy jednak w dość prosty sposób skonfigurować system Windows tak, aby łączył się on automatycznie z siecią VPN.

Przed konfiguracją automatycznego połączenia VPN, musisz utworzyć profil sieci VPN i sprawdzić czy działa on poprawnie. Jeżeli uzyskałeś połączenie, możemy przejść do następnego kroku.

Wiersz poleceń

Przy pomocy polecenia rasdial z lini poleceń, spróbuj nawiązać połączenie VPN, jego składnia wygląda następująco :

rasdial.exe [nazwa połączenia] [login] [hasło]

Niezależnie od wybranego protokołu (L2TP, PPTP, itp.) i sposobu uwierzytelniania (certyfikat, klucz wstępny, itp.), podajemy tylko te trzy parametry. Polecenie rasdial wykorzysta utworzony profil sieci VPN i jego parametry do nawiązania połączenia.

rasdial - udane połączenie VPN
rasdial – udane połączenie VPN

Jeżeli wszytko działa poprawnie, możesz przystąpić do konfiguracji automatycznego połączenia z siecią VPN. Wykorzystamy w tym celu Harmonogram Zadań systemu Windows 10.

Harmonogram Zadań

Uruchamiamy Harmonogram Zadań i z głównego menu wybieramy Akcja / Utwórz zadanie. W nowo otwartym oknie, w zakładce Ogólne, podajemy Nazwę i Opis zadania. Zaznaczamy opcję Uruchom tylko wtedy, gdy użytkownik jest zalogowany, oraz wybieramy Konfiguruj dla : Windows 10.

Harmonogram Zadań - Tworzenie zadania - Ogólne
Harmonogram Zadań – Tworzenie zadania – Ogólne

Przechodzimy do zakładki Akcja, tutaj klikasz przycisk Nowa… i w oknie o nazwie Nowa Akcja, podajemy parametry Akcja : Uruchom program. Teraz wybieramy program który zostanie uruchomiany, odnajdujemy plik rasdial.exe w katalogu C:\Windows\System32\. Podajemy dodatkowe argumenty w Dodaj argumenty (opcjonalnie), czyli, wpisujemy nazwę połączenia VPN, login i hasło. Przykładowo : gustawus.ddns.net login-vpn haslo-vpn. Zatwierdzamy wszystkie ustawienia klikając przycisk OK.

Harmonogram Zadań - Tworzenie zadania - Akcje / Nowa Akcja
Harmonogram Zadań – Tworzenie zadania – Akcje / Nowa Akcja

Ostatni etap, to konfiguracja wyzwalaczy, będzie ich trzy, w tym celu należy wybrać zakładkę Wyzwalacze i nacisnąć przycisk Nowy….

Pierwszy wyzwalacz.

W oknie Nowy wyzwalacz w opcji Rozpocznij zadanie: wybierz opcję Przy logowaniu, zaznacz w ustawieniach opcję: Dowolny użytkownik i zaznacz pole Włączono. Aby dodać wyzwalacz naciśnij przycisk OK. Dodanie tego wyzwalacza powoduje uruchomienie Akcji zaraz po zalogowaniu się użytkownika w systemie Windows.

Harmonogram Zadań - Tworzenie zadania - Wyzwalacze / Wyzwalacz numer 1
Harmonogram Zadań – Tworzenie zadania – Wyzwalacze / Wyzwalacz numer 1

Drugi wyzwalacz.

W oknie Nowy wyzwalacz w opcji Rozpocznij zadanie: wybierz opcję Przy zdarzeniu, zaznacz w ustawieniach opcję: Podstawowe. W opcji wyboru Dziennik, wybierz Aplikacja, w opcji wyboru Źródło, wybierz RasClient, a w opcji Identyfikator zdarzenia, wpisz 20226. Zaznacz pole Włączono. Aby dodać wyzwalacz naciśnij przycisk OK. Dodanie tego wyzwalacza daje możliwość sprawdzał czy jest nawiązane połączenie z serwerem VPN.

Harmonogram Zadań - Tworzenie zadania - Wyzwalacze / Wyzwalacz numer 2
Harmonogram Zadań – Tworzenie zadania – Wyzwalacze / Wyzwalacz numer 2

Trzeci wyzwalacz.

W oknie Nowy wyzwalacz w opcji Rozpocznij zadanie: wybierz opcję Przy zdarzeniu, zaznacz w ustawieniach opcję: Podstawowe. W opcji wyboru Dziennik, wybierz Microsoft – Windows – NetworkProvider / Operacyjny, w opcji wyboru Źródło, wybierz NetworkProvider, a w opcji Identyfikator zdarzenia, wpisz 10000. Zaznacz pole Włączono. Aby dodać wyzwalacz naciśnij przycisk OK. Dodanie tego wyzwalacza daje możliwość sprawdzenia czy jest połączenie Internetowe, aby nawiązać połączenie z siecią VPN.

Harmonogram Zadań - Tworzenie zadania - Wyzwalacze / Wyzwalacz numer 3
Harmonogram Zadań – Tworzenie zadania – Wyzwalacze / Wyzwalacz numer 3

Oczywiście możesz zmodyfikować konfiguracje na własne potrzeby, znasz już zasadę i możliwości jakie daje Harmonogram zadań.

Po ponownym uruchomieniu komputera system Windows 10 będzie nawiązywał połączenie do sieci VPN automatyczne, a w przypadku rozłącznie, wykona próbę ponownego połączenia.

2 thoughts on “Automatyczne połączenie VPN w systemie Windows 10

  1. Niestety, po MIcrosoft Update z kwietnia 2021 – rasdial nie umie juz wyciagac credentiali zapisanego polaczenia VPN w Windows 10 20H2 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.