Włączenie funkcji TRIM dysku SSD w systemie macOS

Zacznijmy od postawienia sobie pytania co to jest ten TRIM? Jak się okazuje jest to polecenie wysyłane przez system operacyjny do kontrolera dysku SATA żądające zwolnienia danego sektora, polecenie TRIM informuje również dysk SSD, które bloki danych nie są już używane i umożliwia ich ponowne zapisanie. Technologia ta znacznie przyspiesza zapisu i odczytu danych na dyskach SSD.

Funkcja TRIM  w komputerach Apple z oryginalnie zainstalowanym dyskiem SSD jest włączona, i nie jest wymagane jej aktywowanie. Jednak w przypadku komputerów w których były wymieniane i instalowane dyski SSD producentów „trzecich”, funkcja ta jest nieaktywna.

Wielu użytkowników chcąc aktywować TRIM korzysta z aplikacji takich jak TRIM Enabler, lub podobnych, które niejednokrotnie są płatne. Jednak najprostszym rozwiązaniem jest włączenie tej funkcji z poziomu Terminala, wydając polecenie :

trimforce enable

Oczywiście musimy uruchomić to polecenie z prawami administratora, więc poprzedzamy je komendą sudo, jak na przykładowym zdjęciu poniżej.

Terminal - polecenie sudo trimforce enable

Terminal – polecenie sudo trimforce enable

Po zatwierdzeniu polecenia i ponownym uruchomieniu komputera (na które czasami trzeba poczkać trochę dużej), funkcja TRIM dla dysku SSD będzie aktywna. Dla pewności należy sprawdzić „Raport systemowy” i w zakładce SATA/SATA Express odnaleźć „Obsługa TRIM”. Jeżeli jest ona aktywna, będzie zaznaczona jako „TAK”, można to zobaczyć na poniższym zdjęciu.

Raport systemowy – zakładka SATA/SATA Express

Raport systemowy – zakładka SATA/SATA Express

Teraz nie pozostaje nic innego jak przeprowadzić testy prędkości zapisu i odczytu danych dysku SSD. Jeżeli macie jakieś pytania, lub własne doświadczenia w tym temacie – zapraszam do komentowania.

Źródło : lguc.pl [ własne ]